Επισκέπτες

Αρχική >> Επισκέπτες

Όλοι οι επαγγελματίες στον χώρο της Τεχνολογίας!

 

Η έκθεση ELECTRON.NET απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της τεχνολογίας, είτε αφορούν τηλεοπτικά συστήματα ή συστήματα ασφαλείας, είτε αφορούν τον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας όπως δίκτυα, επικοινωνίες, πληροφορική, ηλεκτρονικό ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, οπτικοακουστικό εξοπλισμό κ.α.   

Είστε  τεχνικός εγκαταστάτης συστημάτων τηλεόρασης?

Είστε τεχνικός συστημάτων ασφαλείας?

Έχετε κατάστημα υπολογιστών? 

Έχετε κατάστημα με ηλεκτρονικό ή ηλεκτρολογικό εξοπλισμό?

Είστε μεταπωλητής?

Είστε τεχνικός που καλύπτετε υπηρεσίες ή έχετε υλικά για τους συγκεκριμένους τομείς?

Είστε απλοί οικιακοί χρήστες ή κοινό?

Τότε αυτή είναι η έκθεση σας, οι μεγαλύτερες εταιρίες όλων των κλάδων θα βρίσκονται κοντά μας!

 

Αναλυτικά:

 • Τεχνικούς εγκαταστάτες συστημάτων τηλεόρασης
 • Επαγγελματίες Εμπορίας και Εγκατάστασης Συστημάτων Ασφαλείας, αντίστοιχα καταστήματα αλλά και καταστήματα υπολογιστών
 • Καταστήματα με ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό
 • Εγκαταστάτες, Ηλεκτρονικοί και Ηλεκτρολόγοι
 • Εταιρικά στελέχη ΙΤ
 • Μηχανικοί ήχου-εικόνας
 • Επαγγελματίες πολυμέσων
 • Διευθυντές και Στελέχη Τμημάτων Ασφάλειας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Δημοσιών Οργανισμών
 • Στελέχη Ιδιωτικών Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.)
 • Επιχειρησιακό Προσωπικό Ασφάλειας
 • Στελέχη Σωμάτων Ασφαλείας
 • Μηχανικοί
 • Αρχιτέκτονες
 • Κατασκευαστές
 • Τεχνικές εταιρίες
 • Καταστήματα
 • Μεταπωλητές
 • Facilities managers (Ξενοδοχεία, Εμπορικά κέντρα, Κέντρα ψυχαγωγίας, Αθλητικά κέντρα, Τράπεζες, Ασφαλιστικές εταιρίες κ.λ.π.)
 • Ραδιοφωνικοί – Τηλεοπτικοί σταθμοί
 • Διαφημιστικές εταιρίες
 • Επιστήμονες, Ερευνητές
 • Ακαδημαϊκοί και Δημοσιογράφοι
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Οικιακοί Χρήστες & Κοινό

 

Εφαρμογές Drones

 • Δημόσια Ασφάλεια, Ερεύνα και Διάσωση, Έλεγχος και Επιτήρηση,
 • Χαρτογράφηση και Τυπογραφία,
 • Τηλεόραση,
 • Κατασκευές και Έργα Υποδομής,
 • Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα,
 • Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,
 • Γεωργία,
 • Φωτογραφία.

 

Όλοι οι επαγγελματίες από κάθε γωνιά της Χώρας που καλύπτουν με υπηρεσίες ή με προϊόντα τους συγκεκριμένους τομείς αλλά και απλοί οικιακοί χρήστες και το κοινό γενικότερα.